News

Gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen

BAVO


2012, Psyche

Architectuur wordt vandaag geconfronteerd met de gewichtige uitdaging om bij te dragen aan de vermaatschappelijking van de zorg – recent kracht bijgezet door de Vlaams Bouwmeester. De uitdaging aan de architectuur wordt bijzonder acuut in het kader van de vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg.

Psychiatrie werd lang behandeld als een randmaatschappelijk gebeuren dat bij voorkeur georganiseerd werd in scherp afgebakende zones – dit met het oog op medische behandeling en publieke veiligheid. Vandaag echter is de grondstroom in Vlaanderen gericht op de normalisatie van de psychiatrische zorg. De opvang, behandeling en verzorging van psychiatrische patiënten wordt meer en meer georganiseerd als een alledaagse maatschappelijke activiteit die bij voorkeur plaatsgrijpt te midden van het reguliere stedelijke gebeuren.

De ontwerppraktijk toont echter hoe een volledig onzichtbare zorg vooralsnog beperkt mogelijk is binnen het erfgoed van de psychiatrie.

Psyche publiceert een reeks gevalstudies die de meerwaarde van hedendaagse zorgarchitectuur in het veld van de psychiatrie kritisch beschrijven :

Psyche is het kwartaalblad van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG)

Tags: Care, Psychiatry

Categories: Architecture

Type: News

Share: