News

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

BAVO


23/10/2015

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

Een herstelgerichte omgeving begint met het serieus nemen van de patiënt binnen de organisatie van een therapeutische ruimte. De visieontwikkeling voor het ruimtelijk masterplan van PC Caritas in Melle lag in handen van werkgroepen met artsen, directie, personeel én patiënten. Ieder kreeg de mogelijkheid om de ruimtelijke noden en verlangens te formuleren.

Tijdens de Hersteldagen leggen we de ontwerpdossiers op tafel en blikken we vooruit naar de toekomst. Publiek wordt uitgenodigd om mee te denken. Enkele gasten geven een reflectie.

Meer informatie: http://www.hersteldag.be/vlaamsehersteldag2015.aspx?PageId=454

Vraag is hoe we grip krijgen op het ruimtelijk kader van een herstelgerichte omgeving. In de dagelijkse praktijk stoten we op veel obstakels. Bestuurlijke processen en langlopende raamcontracten maken innovatie in zorgarchitectuur quasi onmogelijk. Ook zijn er principiële vragen: is alle ruimte deel zijn van de therapeutische setting? Hoeveel architecturale kwaliteit mag de patiënt genieten? Is de shock van de opname een vereiste voor herstel? Mag de opname gebeuren in een huiselijke omgeving?

Lees het verslag van de introductie en discussie en de presentatie door Jan De Vylder

Tags: Care, Psychiatry

Categories: Architecture

Type: News

Share: