News

Succesvolle lancering Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticipatie

BAVO


2009

In een besloten Corrillos bijeenkomst in TENT. kreeg een selecte groep kunstenaars en vertegenwoordigers van kunstinstituties actief in Rotterdam de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over het nut en voordeel van kunstenaarsparticiaptie voor de stad.

Het Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticipatie is met succes gelanceerd tijdens een besloten Corrillos meeting in TENT. Rotterdam.

De startnotitie ‘De noodzaak van een enthousiast artistiek leiderschap in de formatie en activatie van creatieve coalities in Nederland: de Rotterdam Code’ werd uitvoerig toegelicht. De aanwezigen kregen uitgebreid de mogelijkheid om met elkaar en de auteur in discussie te treden over het nut en voordeel van kunstenaarsparticipatie.

In de komende tijd wordt de dialoog verdergezet met relevante gesprekspartners binnen de Rotterdamse kunstsector met het oog op het verder uitzuiveren en verfijnen van het Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticiaptie.

Het Stedelijk Protocol moet leiden tot breed geaccepteerde minimumnormen op het vlak van kunstenaarsparticipatie binnen sociale en politieke kwesties. Het Protocol zal een correctie stellen aan overspannen verwachtingspatronen binnen zowel de kunstsector als bij de partners.

Klik hier, voor de schriftelijke neerslag van de Aftraptoespraak

Klik hier, voor de diapresentatie

Klik hier, voor de Startnotitie (Nederlandse versie)

Klik hier, voor de Startnotitie (English Version)

Categories: Art

Type: News

Share: