Article

Campagne ‘De Janssens Werken’ maximaliseert synergie tussen ‘t Stad en de architect

BAVO


2009, deSingel/VAi

Image: Jan Kempenaers

PERSBERICHT: Campagne ‘De Janssens Werken’ maximaliseert synergie tussen ‘t Stad en de architect

Start campagne 10 maart 2008, 20u in DeSingel

De Janssens Werken is een charmeoffensief naar architecten toe. Het wil architecten sensibiliseren over de centrale rol van architectuur in het positioneren van Antwerpen als een stad met een positief politiek project. Architectuur creëert een goede vibe in ’t Stad en is als zodanig een kostbare vorm van marketing kapitaal. Tot op heden werd dit te weinig uitgebuit. De Janssens werken wil dit veranderen door architecten te mobiliseren voor de goede zaak van ‘t Stad. Ze lanceert hiertoe verschillende initiatieven zoals een informatiebox, een vertrouwenscode tussen ’t Stad en de architect, een postercampagne, een open oproep en een architectengids.

‘t Stad is goed bezig

De specifieke politieke omstandigheden van Antwerpen zijn algemeen bekend. Bepaalde minderheidsgroepen proberen verdeeldheid te zaaien en bezorgen ’t Stad zo nodeloos schadelijke publiciteit. ‘t Stad moet hierdoor – meer dan andere Vlaamse steden – voortdurend communiceren naar haar bewoners en naar de buitenwereld dat zij goed bezig is. Gelukkig kan Antwerpen hierbij rekenen op het onmiskenbare collectieve wij-gevoel zo kenmerkend voor de Scheldestad. Sinds 2003 wordt de beruchte trots van de inwoners van Antwerpen dan ook voluit ingezet in een robuuste politieke marketingcampagne. En met ongekend succes! Naast het creëren van een breed draagvlak voor een positief politiek project, maakte deze campagne van Antwerpen ook opnieuw een stad voor iedereen. De laatste jaren werden met name jonge gezinnen al te vaak afgeschrikt door de negatieve stemmingmakerij van een kleine groep. Samen met andere draagkrachtige woonconsumenten zijn deze gezinnen echter broodnodig om de diversiteit in Antwerpen te behouden. De positieve campagne slaagde erin deze negatieve spiraal om te keren. Ook kon zij bedrijven verleiden om opnieuw duurzaam in ‘t Stad te investeren. In 2007 sprak de Antwerpse bevolking zich dan ook nagenoeg unaniem uit voor het voortzetten van deze succesvolle stedelijke reclamestrategie.

De helpende hand van de architectuur

Architectuur kan ‘t Stad een helpende hand bieden om de aandacht af te leiden van de negatieve energie van een kleine minderheid. Architectuur is immers van nature een symbool van democratie en verbondenheid tussen de mensen. Iedereen kan genieten van de mooie gebouwen in de stad: jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon. Bovendien is architectuur alomtegenwoordig. Hierdoor is zij als geen ander medium in staat om een gevoel van samenhorigheid en een positieve vibe te creëren in ‘t Stad. Tegen de negatieve stemmingmakerij in, communiceert ze aan burgers en investeerders dat Antwerpen in de lift zit en er een gezonde, vernieuwende dynamiek heerst. Denk alleen nog maar aan de vitale rol van bouwwerken zoals het Justitiepaleis, het Centraal Station, de Permekebibliotheek, het Felixpakhuis, de heraanleg van de Leien, Park Noord, het Kievitplein, de Lange Wapper en vele meer. Daarnaast speelt architectuur ook een cruciale rol in de gebiedsontwikkelingen waarmee ’t Stad wil bijdragen aan de duurzame groei van haar stedelijke economie, zoals het Eilandje en het Militair Hospitaal. Hedendaagse architectuur is dus van instrumenteel belang voor de politiek. Zij is de sublieme belichaming van de positieve en verfrissende geest die sinds 2003 terug door ’t Stad waait. De afgelopen vijf jaar investeerde ’t Stad dan ook genereus in innovatieve architecturale projecten.

Oproep aan architecten

Het is hoog tijd dat architecten zich open stellen voor het vertrouwen van ’t Stad in hun vermogen om de perceptie en de marktwaarde van Antwerpen positief te beïnvloeden. De Janssens Werken ziet deze synergie als een positieve ontwikkeling en wil haar eigen expertise inzetten om deze ontluikende relatie te versterken. De Janssens Werken werpt zich op als bemiddelaar tussen de individuele architect en ’t Stad. De huidige win-win relatie tussen architectuur en politieke stadsmarketing verdient verdere promotie en duurzame onderbouwing. De Janssens Werken lanceert hiertoe verschillende initiatieven.

 

1) Een eerste actie van De Janssens Werken is de Vertrouwenscode tussen ’t Stad en de architect. Deze code schrijft een aantal gulden regels voor die architecten in hun dagelijkse beroepspraktijk als leidraad kunnen hanteren. Hiermee willen we het engagement van de architect in het positieve project van ‘t Stad professionaliseren en coördineren. De architectuur treedt hiermee in de voetsporen van de markt die haar relatie met de overheid eerder al minimaal reguleerde in de succesvolle publiek-private samenwerkingen. ‘De stad is van iedereen’ betekent dat alle maatschappelijke partners verantwoordelijkheid dienen te nemen voor ‘t Stad.

2) Een ander belangrijk initiatief van De Janssens Werken is de postercampagne. Hierbij wordt architectuur ingezet als het ultieme wapenfeit in de creatie van het beeld van een stad die goed bezig is. De klassieke postercampagne overstijgt politieke grenzen en zet alles en iedereen in voor het promoten van een positief project voor ’t Stad. Het unieke vermogen van het architecturale medium wordt gebruikt om de negatieve publieke perceptie van ‘t Stad uit te bannen. Architecten worden aangemoedigd om een foto op te sturen van hun bouwwerk en zo deel te worden van de succesvolle postercampagne.

3) De Janssens Werken richt ook een informatiebox in. Vijf weken lang, van 10 april tot 16 mei houdt het campagnebureau van De Janssens Werken open deur. Aan de hand van informatiepanelen worden enkele best practices en leermomenten inzichtelijk gecommuniceerd. In een videotoespraak richt het Campagneteam zich rechtstreeks tot de bezoeker: het combineert sfeerbeelden van ’t Stad dat goed bezig is met persoonlijke suggesties van het Campagneteam. De Informatiebox zal de geïnteresseerde bezoeker overtuigen van de drijvende krachten, solvabiliteit en kredietwaardigheid van de op stapel staande plannen in ‘t Stad.

4) De Janssens Werken doen ook een open oproep aan alle architecten die actief zijn in Antwerpen om zich aan te melden voor mogelijke opname in een architectenpoule. Deze selectieprocedure biedt ’t Stad de mogelijkheid om geschikte architecten aan zich te binden zonder de onafhankelijkheid eigen aan het beroep van architect te verliezen. ’t Stad heeft geleerd uit deze succesvolle toepassingen van architectenpoules bij haar verzelfstandigde diensten en wil deze formule veralgemeniseren. De Janssens Werken bereidt deze selectie voor en peilt naar het draagvlak voor deze formule.

5) De Janssens Werken geeft ook een architectengids uit. Deze gids biedt een actueel overzicht van niet-commerciële instellingen die zich in Antwerpen richten op architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. Het gaat hierbij om ondersteunende diensten en informatiepunten. De veelkleurigheid van deze instellingen toont het rijke en interessante arbeidsklimaat voor architecten in Antwerpen en zal ongetwijfeld de diversiteit in het architecturale kamp bevorderen. Als zodanig is de gids een interessante bron van informatie voor architecten die reeds hun vertrouwen in ’t Stad uitgedrukt hebben of hiertoe een laatste stap moeten nemen.

Met deze robuuste campagne hoopt De Janssens Werken de architectuur op duurzame wijze te verankeren in het huidige positieve project voor Antwerpen. Over de verschillende initiatieven kan men informatie inwinnen bij De Janssens Werken Informatiebox in DeSingel.

De Janssens Werken onderschrijft dat het gaat goed met ’t Stad en hoopt dat het goed blijft gaan. De Janssens Werken zal al het mogelijke doen om deze ambitie te realiseren. We nodigen alle architecten uit om hetzelfde engagement aan de dag te leggen. ’t Stad is niet gebaat met uw kennis, maar met uw vertrouwen.

Informeer vandaag nog hoe uw werk deel kan worden van De Janssens Werken.

Categories: Architecture

Type: Article

Share: