News

Werkbezoek Patrick Janssens daverend succes

BAVO


2009

Maandagochtend 5 april bezocht de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens met goedkeuren de informatiebox van De Janssens Werken in deSingel.

Maandagochtend 5 mei bezocht de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens met goedkeuren de informatiebox van De Janssens Werken in deSingel.

Burgemeester Patrick Janssens was vergezeld van zijn kernkabinet en liet zich door het aanwezige campagneteam overtuigen van het nut en de noodzaak van De Janssens Werken. De Burgemeester sprak zijn lof, sympathie en steun uit.

Burgemeester Janssens werd ingelicht over de terughoudendheid onder architecten om zich uit te spreken over hun cruciale rol in het positieve politieke project in ‘t Stad. De Burgemeester moedigde het campagneteam niettemin aan om onverminderd door te zetten in de responsabilisering van architecten onder het motto: ‘t Stad is van iedereen – ook van de architect.

Bekijk hier het videoverslag van het werkbezoek van Burgemeester Patrick Janssens.

Categories: Architecture

Type: News

Share: