Article

Verenigde Europese Compagnie – Schipper mag ik overvaren ja of nee, moet ik dan een cent betalen ja of nee?

Martin de la Fin


2008, HTV

Als vanzelfsprekend keren we ons tegen het uitgesproken verlangen terug te keren naar het gouden VOC tijdperk. Daar werd onmenselijke handel gedreven met slaven; negers uit Afrika voor Europese plantages in Amerika! (alleen het woord al… foei, dat mag niet). Daar werden voor het eerst aandelen verkocht, de geboorte van het Naamloze Vennootschap, en werd iedere deelnemer, groot of klein, medeschuldig aan de uitbuiting en het onrecht dat aan de grondslag lag van de voorspelde voorspoed. Of Haben wir das alles nicht gewusst in dienen tijd? Ik geloof er niets van.

De grote hamvraag is echter of er wel zoveel veranderd is? Hebben we het recht om ons te storen aan de schoorvoetende uitspraak van Balkenende? We wentelen ons nog steeds massaal in verworvenheden van die goede (g)oude(n) tijd. De disbalans tussen arm en rijk wordt bewust in stand gehouden om de economische groei te blijven garanderen. Als meest succesvolle Europese kolonie nemen de Verenigde Staten -of waren het de Naties?- al decennia lang het voortouw. Onder het mom van humanitaire vredesmissie of terrorisme bestrijding zoals het tegenwoordig heet, worden de noodzakelijke grondstoffen voor verdere machtsontplooiing veiliggesteld. En Nederland doet daar net zoals de rest van de Europese Geallieerden welwillend aan mee. Kolonisatie is in, sterker nog, het is nooit weggeweest. Kijk maar naar Israël en de Westelijke Jordaanoever, of Irak en Afghanistan. En ook de minder bekende veroveringen zoals Georgië (voor de aanleg van de BTC oliepijpleiding) en de andere Oost-Europese afvallige sovjet republieken die een voor een worden ingelijfd door de Europese Unie. Wat is het anders dan verdoezelde kolonisatie? Ontwikkelingssamenwerking? Laat me niet lachen…

De Vermaande Ontdekkingsreiziger Columbus, de peetvader der kolonisten, de vaandeldrager van de Nieuwe Wereld, zou het schaamrood op de kaken(wangen) krijgen van de achterbakse veroveringstechnieken die tegenwoordig worden toegepast. Nederland zit weer als vanouds op de eerste rij en zet haar sterkste wapen in: imiteren in plaats van intimideren. Dit kameleon gedrag zorgde in het verleden voor langdurige monopolie handelsakkoorden in Azië en wordt tegenwoordig als liberaal poldermodel verkocht aan de rest van de wereld. Het doel heiligt de middelen.

In Afghanistan bouwen de Nederlandse soldaten tenten in plaats van militaire nederzettingen en nodigen de lokale dorpsoudsten uit op de thee. Je moet eerst geïnteresseerd luisteren naar wat ze te vertellen hebben en de bereidwilligheid tonen je helemaal aan te passen aan de plaatselijke gebruiken, dan is het veel gemakkelijker om later je eigen mening te verkopen. Inspraak is een uitstekend glijmiddel. Het regent momenteel complimenten vanuit de hele wereld en de media aandacht voor de democratic dutch is oorverdovend. Wordt dit het nieuwe Europese model om ongegeneerd een land te hervormen en te modeleren tot een handelbare kapitalistische melkkoe? Varen we straks met z’n allen richting welvaart in een Verenigde Europese Compagnie? Met Nederland aan het roer!

Balkenende smeekt om meer openheid en dynamiek. Zeg het! Spreek het uit! Noem een slaaf een slaaf! Daar valt wel wat voor te zeggen: ten tijde van de VOC werden daar niet zoveel doekjes om gewonden. Dus geef die jongen wat krediet – hij krijgt eindelijk een baard en ballen – voordat we straks allemaal dit soort trieste volksliedjes aan het zingen zijn:

God zij met ons Suriname

Hij verheff’ ons heerlijk land

Hoe wij hier ook samenkwamen

Aan zijn grond zijn wij verpand

Werkend houden w’in gedachten

Recht en waarheid maken vrij

Al wat goed is te betrachten

Dat geeft aan ons land waardij [1]

Noten

1 Eerste couplet van het Surinaamse volkslied

auteur: Martin de La Fin

Categories: Urban planning

Type: Article

Share: