News

Orde van Architecten moet optreden binnen Oosterweeldossier

BAVO


2009

De inbreuken op de autonomie van de architect binnen de Oosterweelverbinding zijn een gevaarlijk precedent. BAVO vraagt de Orde van Architecten om een onderzoek in te stellen en zonodig disciplinair op te treden.

De inbreuken op de autonomie van de architect binnen de Oosterweelverbinding zijn een gevaarlijk precedent – het brengt de architecturale kwaliteit van toekomstige publiekprivate bouwprojecten in Vlaanderen in het geding en ondermijnt vooral de jarenlange reputatie van BelgiĆ« als een vooruitstrevend land op vlak van de bescherming van de rechten van de architect.

In het licht van de wettelijke bescherming van de zelfstandige beroepsuitoefening van de architect is het onaanvaardbaar dat binnen het ontwerp van het belangrijkste Vlaamse bouwwerk in decennia de architecten Laurent Ney, Chris Poulissen, Paul Robbrecht en Marleen Goethals blijkbaar ongestraft buitenspel kunnen worden gezet door de aannemer THV Noriant.

Gezien onze dagelijkse bezorgdheid en inspanningen in de uitbouw van een autonome Vlaamse architectuurcultuur vraagt BAVO de Orde van Architecten, als de meest relevante en bevoegde instantie op dit gebied, dringend en met aandrang een onderzoek in te stellen naar de garantie op een zelfstandig optreden van de architect binnen het dossier van de Oosterweelverbinding en indien nodig om disciplinair op te treden.

Een aangetekend schrijven werd hiertoe verzonden op 16 september 2009.

Klik hier om de Brief aan de Orde van Architecten in te lezen.

Categories: Architecture

Type: News

Share: