News

Opheffen censuur in Architectuurnota Lange Wapper

BAVO


2009

Het Lange Wapper ontwerp van Laurent Ney en Paul Robbrecht is door de aannemer THV Noriant gereduceerd tot een zgn. 'extended idea'. BAVO vraagt de oorspronkelijke Architectuurnota openbaar te maken.

De bouwaanvraag voor de Lange Wapper wijkt drastisch af van het oorspronkelijke ontwerp van architecten Laurent Ney en Paul Robbrecht dat voorzag in slanke, licht gebogen en naaldvormige pylonen. De bouwaanvraag toont een aanzienlijke verzwaarde, houterige uitvoering van de pylonen ten gevolge van de ontwerpkeuze voor gesloten pyloonkoppen (waarin de krachten uit de verschillende partijen tuien samengebald worden).

Niettemin gaf precies het sierlijke Lange Wapper ontwerp met licht gebogen pylonen en open pyloonkoppen binnen de Kwaliteitskamer dé doorslag om het aannemersconsortium THV Noriant aan te duiden als voorkeursbieder binnen de offerteaanvraag voor de Oosterweelverbinding.

Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk dat in het opstellen van de bouwaanvraag door THV Noriant het oorspronkelijke ‘winnende’ ontwerp van Ney en Robbrecht slechts behandeld werd als een ‘extended idea’ (Cf. Advies van de Vlaams Bouwmeester). Bovendien is het oorspronkelijke brugontwerp van Ney en Robbrecht niet langer opgenomen in de door THV Noriant opgestelde en aan de bouwaanvraag toegevoegde Architectuurnota.

Deze opmerkelijke censuur toont dat het aannemersconsortium THV Noriant niet langer kan of wenst te voldoen aan de binnen de gunningsprocedure vereiste ambitie op het vlak van architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Deze handelswijze van de aannemer THV Noriant – al dan niet in samenspraak met de bouwheer BAM NV – is een aanfluiting van de goede werking van de Vlaamse Bouwmeester (als voornaamste lid van de Kwaliteitskamer) en de intentie van de Vlaamse Overheid om via publiek private samenwerking te investeren in een aangename, kwaliteitsvolle en architecturaal hoogstaande leefomgeving in Vlaanderen.

BAVO vraagt dan ook met aandrang aan alle betrokken partijen in dit belangrijke en symbolische dossier om de binnen de Kwaliteitskamer gehanteerde, ongecensureerde Architectuurnota openbaar te maken. Enkel op die manier kan de noodzakelijke openheid geschapen worden in het ontwerpproces van het grootste Vlaamse bouwwerk in decennia en kan hierover een sereen en volwassen publiek debat worden gevoerd.

Deze vraag wordt voorgelegd aan de bouwheer BAM, aannemer Noriant, de betrokken architecten, de Vlaams Bouwmeester en alle leden van de Kwaliteitskamer.

Klik hier voor een opiniebijdrage over de sturing van de aannemer op het ontwerpproces van de Oosterweelverbinding, gepubliceerd op ArchiNed.

Tags: Vlaams Bouwmeester

Categories: Architecture

Type: News

Share: