News

Artists form a new alliance with Geert Wilders

BAVO


30/03/2011, Rietveld Academie

(For English scroll down)

Tot nog toe beantwoordde de kunstsector de herstructurering van het Nederlandse welvaartstelsel met geschreeuw en defensieve reacties.

Vandaag kiezen kunstenaars voor positieve actie. Kunstenaars actief in Nederland herontdekken de traditionele normen en waarden eigen aan Nederlandse kunstpraktijken.

Het Bureau Kunstenaarsparticipatie bereidt vandaag de formatie voor van een nieuwe alliantie die het verlangen naar vrijheid en verantwoordelijkheid in het Nederlandse volk, en de kunstsector in het bijzonder, uitdiept.

Download hier de eerste nota (Nederlandstalige versie)

———-

Up until now, the art sector has responded to the current restructuring of the Dutch welfare system with hysterical outcries and defensive reactions.

Today however, artists choose for positive action. Artists active in the Netherlands are rediscovering the traditional norms and values of Dutch art practices.

The Office for Artist Participation is in the process of forming a new alliance that deepens the longing for freedom and responsibility in Dutch society and the arts sector in particular.

Read the first memorandum here (English version)

 

 

 

Contribution to the CINEMA CLASH CONTINUUM Conference at the Gerrit Rietveld Academie (28 March–1 April 2011) organized by organized by Studium Generale Rietveld Academie (studiumgenerale.rietveldacademie.nl) the trans-disciplinary theory program of the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. www.rietveldacademie.nl

 

 

Categories: Art

Type: News

Share: