Article

Inspraak is geen technisch detail

Gideon Boie


28/12/2019, De Standaard

Het kabinet van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) organiseert midden januari de langverwachte StatenGeneraal van de Verkeersveiligheid in Brussel. De uitnodiging voor de lanceringsdag werd nog net voor de kerstvakantie verstuurd vanuit het eventsaccount van Brussel Mobiliteit.

Download PDF

Het programma leek deels op dat van een studiedag, deels op dat van een uitwisselingsmoment voor diensthoofden van overheidsadministraties. De middag begint met een stand van zaken rond verkeersveiligheid en een woordje van de minister over het gewestelijke mobiliteitsplan Goodmove. Dan komt de mobiliteitsadviseur van Schaarbeek het gemeentelijke actieplan bespreken en geeft de politie toelichting bij de doeltreffendheid van het controlesanctiebeleid. Na de koffiepauze spreekt een psycholoog over de onmogelijke opdracht om minder snel te rijden.

Iedereen die dacht dat er eindelijk een maatschappijbreed overleg zou komen rond de verkeersveiligheid in Brussel, is eraan voor de moeite. Geen greintje spijt voor de jarenlange laksheid op dat vlak wordt geuit. De verkeersdoden zijn wellicht maar een voetnoot in de evaluatie van een of ander mistig gemeentelijk actieplan.

In Brussel kwam verkeersveiligheid pas bovenaan de politieke agenda dankzij de nietaflatende acties van burgerbewegingen zoals 1030/0 en Filter Café Filtré. Toch ontbrak op het programma elk spoor van die bewegingen. Zij waren verbaasd dat ze geen enkel eigen spreekmoment kregen. Het kabinet van minister Elke Van den Brandt reageerde verrast op de kritiek. De woordvoerder liet snel weten dat een StatenGeneraal van de Verkeersveiligheid geen suf bureaucratisch onderonsje mag zijn en dat het programma aangepast wordt. Dat spreekmoment voor burgercollectieven komt er dus toch. Ook Brussel Mobiliteit was er als de kippen bij met het excuus dat het programma maar een startschot is.

De StatenGeneraal vervalt in het aloude cliché: directeuren leggen ronkende startverklaringen af en schuiven burgerinspraak door naar technische detaildiscussies. Burgers laten meedenken over technische details is een goede zaak, maar inspraak gaat eerst en vooral om het vastleggen van prioriteiten.

De vraag blijft wie de meest aangewezen partij is om een StatenGeneraal van de Verkeersveiligheid te organiseren. Brussel Mobiliteit heeft jarenlang elke vraag rond verkeersveiligheid in de weegschaal gelegd met verkeersdoorstroming en praktische haalbaarheid van de werken. Geen wonder dat zij burgerinspraak vandaag beschouwt als een technisch detail. Wellicht blijft minister Van den Brandt het best zelf aan zet om de StatenGeneraal bijeen te roepen, idealiter onder het voorzitterschap van de Brusselse Bouwmeester. Of misschien moet het Brussels Parlement het initiatief nemen. Hoe dan ook, je mag burgerinspraak niet overlaten aan verkeersingenieurs en eventmanagers.

Bibliografische noot: Gideon Boie, “Burgerinspraak is geen technisch detail”, De Standaard (December 28, 2019), 41. Online beschikbaar: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191227_04784691

Tags: Brussels, Verkeer

Categories: Urban planning

Type: Article

Share: