News

Eindelijk visie voor kunstenaarsprotest in Rotterdam

BAVO


2012

De Rotterdamse Kunstinstellingen nemen het voortouw om haar kunstenaars door turbulente tijden te helpen.

Medio 2011 boden de Rotterdamse Kunstinstellingen een platform aan de ontzetting van kunstenaars over de plannen van Halbe Zijlstra.

Samen met prominente politici en kunstenaars voerden de Directeuren actie op het voorplein van Boijmans en aan de ronde tafels van de Tweede Kamer.

In het heet van de strijd, juni 2011, bogen de Directeuren zich over alternatieve visies – bijgestaan door Future Consult. Met defensieve actie alleen komt kunst er niet.

Scenario’s 2020 biedt met vier prikkelende scenario’s een zinvol perspectief aan de kunstenaarsprotesten. Het garandeert dat kunstenaars ook in de toekomst actief blijven in Rotterdam.

De scenario’s worden vandaag flink bediscussieerd door de studenten van Willem de Kooning Academie.

Download BAVO’s reflectienota

Tags: Activism

Categories: Art

Type: News

Share: