News

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

BAVO


23/10/2015

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

Kennisplatform Prison Gear is een doorlopend onderzoeksproject naar humane gevangenisarchitectuur waar BAVO sinds 2012 aan werkt. De nieuwe website www.prisongear.be maakt het onderzoek publiek toegankelijk en wordt voortdurend aangevuld.

Tot nog toe blijft innovatie in de gevangenisarchitectuur ijdele hoop. Elke alternatieve visie op detentie botst quasi onmiddellijk op een mentale muur bij de bevoegde overheidsdiensten en politiek verantwoordelijken. Het zogenaamde Masterplan 2008-2012-2016 is opgezet om het gevangeniswezen in Belgiƫ te moderniseren in functie van de nieuwe Basiswet, maar in de praktijk gaat alle aandacht vooral naar extra capaciteit. Prison Gear wil daarom met inhoudelijke kennis nieuwe denkpistes aanreiken om het gevangeniswezen in Belgiƫ in navolging van de Basiswet 2005 te veranderen.

Kennisplatform Prison Gear verwerft kennis over humane gevangenisarchitectuur in consultatie met de bevoegde instanties, professioneel betrokkenen en alle andere belanghebbenden. Uitgebreid veldwerk stelt ons in staat theoretische inzichten vanuit de praktijk te onderbouwen en zo nodig scherp te stellen. Het veldwerk bestaat uit interviews met de meest uiteenlopende partijen, zoals o.a. overheidsadministraties, gevangenisdirecties en professioneel betrokkenen. Ook gedetineerden worden betrokken in de visievorming rond humane gevangenisarchitectuur door middel van ontwerpworkshops in gevangenissen. Een laatste element van actieonderzoek ligt in de provocatie van feedbackloops door middel van interventie in debatten en lopende procedures.

Tags: Detention

Categories: Architecture

Type: News

Share: