Article

Campagne De Janssens Werken lokt nog vóór haar officieel startschot vele reacties uit

BAVO


2009, administrator

We zijn trots dat de Campagne De Janssens Werken eindelijk gelanceerd is. De plechtige inhuldiging van de Informatiebox in deSingel door Katrien Vandermarliere, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut, vormt het startschot van een campagne die de synergie tussen architectuur en politiek in Antwerpen verder zal formaliseren. De komende tijd wordt ook de Vertrouwenscode gepresenteerd in A+, het architectuurtijdschrift van België.

Als onderzoekers naar duurzame stedelijke ontwikkeling hebben we de laatste maanden met groeiende interesse de architecturale verwezenlijkingen in Antwerpen geanalyseerd. We spraken met publieke en private partijen, professionals en ervaringsdeskundigen en lieten ons overtuigen door de fundamentele bijdrage van architectuur aan het positieve politieke project in Antwerpen.

De Campagne De Janssens Werken lokte nog vóór haar officieel startschot vele reacties uit:

– Wij zijn alvast zeer verheugd en trots op de interesse van de Burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens, die informeel doch hoogstpersoonlijk zijn goedkeuring voor de Campagne liet blijken. Hij kondigde aan de Informatiebox in deSingel spoedig met een bezoek te vereren.

– Uit de oppositiebanken weerklonk een – te verwachten – kritisch geluid op de positieve insteek van De Janssens Werken. Hoewel deze critici ongetwijfeld het beste met Antwerpen voor hebben, vreest het Campagneteam dat deze critici slechts in de kaart werken van populistisch en extreem rechts.

– Het is nog afwachten op een eenduidig antwoord vanuit de architectengemeenschap. Hoewel de campagne de steun kreeg van het Vlaams Architectuurinstituut, distantieerden enkele architecten zich nog voor inzage van het campagnemateriaal. Deze onterechte argwaan onder architecten wordt door het campagneteam met gemengde gevoelens van spijt en blijdschap ontvangen. Het is immers precies op deze confraters dat de campagne zich richt en de voorbarige reacties bewijzen alvast haar noodzaak.

De Janssens Werken vragen iedereen – en onze confraters in de eerste plaats – het campagnemateriaal aandachtig en onbevangen te bestuderen. Een lezing zal iedereen overtuigen van de meerwaarde van de architectuur voor het politieke project om méér positivisme en een collectief wij-gevoel te creëren. Als De Janssens Werken hierin slaagt, dan is het een subliem bewijs dat de campagne de synergie tussen architectuur en politiek in Antwerpen objectief en waarheidsgetrouw weergeeft.

Categories: Architecture

Type: Article

Share: