News

Boek verschenen: Too Active To Act

BAVO


2010

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

In Too Active to Act. Cultureel Activisme na het einde van de geschiedenis, biedt BAVO een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

Het boek is uitgegeven bij Valiz Uitgeverij in Amsterdam. Vormgever Hendrik­Jan Grievink maakte speciaal voor het boek een beeldessay in de vorm van een grafische roman waarin de kerngedachten van het boek uitgelicht worden. De komende tijd zullen een aantal debatten georganiseerd worden waarin BAVO het debat aangaat met enkele protagonisten uit het boek.

Korte beschrijving van de inhoud:

Nog nooit werd in Nederland zo veel expliciet sociaal geëngageerde kunst gemaakt als vandaag. Niet eerder waren culturele actoren van allerlei slag zo actief betrokken bij de meest uiteenlopende maatschappelijke kwesties, van de herstructurering van de probleem­ wijken en de erosie van de publieke ruimte tot prostitutie, massatoerisme en gentrificatie. Het gaat om een bont gezelschap van niet alleen kunstenaars, maar ook architecten, vormgevers, documentairemakers en culturele bemiddelaars.

In Too Active To Act stelt BAVO de vraag naar dit cultureel activisme en het engagement waarvan het getuigt. Hoe interveniëren de culturele acties in de bestaande processen waarin ze verandering willen bewerkstelligen? Hoe doeltreffend is deze kunstproductie? Heeft deze vorm van cultureel activisme een werkelijk emanciperend en veran­ derend effect? Kunnen deze cultureel activisten vanuit hun ingebedde positie nog een waarachtige politieke en maatschappelijke invloed uitoefenen?

Tags: Activism

Categories: Art

Type: News

Share: